Min opvækst

 

Jeg hedder Cæcilie Nisbeth og er født i januar 1986.

Jeg er født på Rigshospitalet i København 12 uger fortidligt. Da jeg var fem dage gammel fik jeg en mindre hjerneblødning, som er årsagen til, at jeg i dag er spastiker.

Jeg er opvokset i Svaneke på Bornholm, hvor jeg har gået i alm. børnehave og folkeskole, sammen med ikke-handicappede børn.

Da jeg var færdig med 10. klasse i 2004, påbegyndte jeg HF-enkeltfag på VUC Bornholm, hvor jeg gik indtil juni 2009, dog uden at få en fuld HF.
Derefter begyndte jeg på HG på Bornholms Erhvervsskole, som jeg afslutter i december 2010.

Mens jeg afventede en kontorelevplads, tog jeg det fulde PC-kørekort.

Da det ikke var muligt at finde en elevplads på Bornholm, valgte jeg i sommeren 2011 at flytte til Hillerød og håbe på bedre held der.

I juni 2012 startede jeg som kontorelev i LO Hovedstaden, hvor jeg var færdig som elev i marts 2015.

Dagen efter startede jeg i fleksjob samme sted 16 timer om ugen som administrativ medarbejder.

Jeg laver generelle kontoropgaver - men hvor meget af det er ad-hoc-opgaver/forfalende kontorarbejde.

Frivillig i Spastikerforeningen

 

Jeg har siden 2006 være frivillig i Spastikerforeningen:

 

Fra 2006-2010 var jeg medlem af Kursusudvalget, som har til opgave at opbygge og afvikle kurser til glæde for foreningens medlemmer

 

Fra 2010-2011 var jeg suppleant i lokalkredsen på Bornholm.

Fra 2011 har jeg været bestyrelsesmedlem i CP Ung (det tidligere Spastikerforeningens Ungdom.) Siden juli 2014 har jeg være formand for CP Ung. 


Derudover er jeg ungdomsredaktør på en side i medlemsbladet Spastikeren

Mit informatørskab

Jeg blev uddannet som informatør, da Spastikerforeningen holdt et weekendkursus i oktober 2008 på Egmont Højskolen ved Aarhus.

Jeg fik et diplom ved kursets afslutning, der betød, at jeg officielt var informatør på Bornholm.

Det er dog først ved skoleåret 2009/2010's begyndelse, at jeg for alvor begyndte at gøre opmærksom på mig selv, som informatør.

Da jeg i sommeren 2011 flyttede til Hillerød, kom jeg også til at dække et større område som informatør. Fra kun at dække Bornholm, dækker jeg nu hele Region Hovedstaden.

I efteråret 2015 var vi igen på informatør-kursus i Spastikerforeningen, hvor jeg blev godkendt til forsat at være informatør for Spastikerforeningen.

Indtil videre har jeg holdt oplæg for folkeskoleklasser, uddannelsesinstitutioner, fagfolk og forældre.

Læs mere om mig

Hvis du ønsker at læse mere om mig, kan du gøre det her:

 

Artikel om mig og min elevplads (Spastikeren 5/2012)

Artikel om mig som ny ungdomsformand og mit arbejde (Spastikeren 3/2015)

Artikel af mig om temaet ensomhed (Spastikeren 1/2016)