Cerebral Parese - Spastisk Lammelse - Spastiker

Cerebral Parese er den latinske (medicinske) betegnelse for det, man på dansk kalder spastisk lammelse eller spasticitet.


Til daglig kalder jeg mig selv for til CP'er og bruger ordet spastiker, når det er nødvendigt.


CP er en ikke-fremadskridende hjerneskade. Lægevidenskaben har i mange år sagt, at det ikke bliver værre med årerne at være spastiker. Nu siger de, at selve hjerneskaden forandrer sig ikke, men de fysiske og kognitive mén bliver flere, og for mange spastikere giver det med tiden f.eks. slidgigt, kroniske smerter og mere udtrætning.


Selve spasticiteten betyder, at alle mine bevægelser bliver langsomme og mere upræcise, hvilket gør, at jeg ikke altid kan styre mine bevægelser, fx når jeg fryser, er træt eller bliver forskrækket.


Der findes flere forskellige former for spasticitet. Den type, jeg har, hedder diplegi (dobbeltsidig lammelse, hvor benene er mest spastisk lammede, mens armene kun er ramt i lettere grad.) Da min hjerneskade lå i venstre hjernehalvdel, betyder det, at min højre side i både arm og ben er svagere end den venstre.


Desuden er min balance nedsat. Dvs. jeg vælter oftere og har ofte brug for noget at støtte mig til, fx når jeg skal tage tøj på eller gå op og ned af trapper. Grundet min nedsatte balance har jeg en trehjulet cykel, som jeg bruger dagligt.


Vil du vide mere om CP? – Så kan du læse hæftet ”Voksen med Cerebral Parese”. Hæftet kan fås af mig, eller ved henvendelse til Spastikerforeningen.

Kognitive vanskeligheder

Kognitive funktioner er de mentale processer i hjernen, der har med tale, opfattelse, tænkegang og evnen til at løse problemer. Det er problemer på disse områder, der giver betegnelsen kognitive vanskeligheder.
 

De kognitive vanskeligheder er problemer inden for én eller flere af disse områder:
 

  • Koncentration og opmærksomhed
  • Hukommelse
  • Sprog
  • Evnen til at orientere sig i rum og retning
  • Evnen til at forstå informationer i en bestemt rækkefølge
  • Evnen til at genkende genstande, bearbejde syns- eller lyd indtryk og bedømme afstande
  • Evnen til at planlægge og bearbejde 

Det er ikke på alle områder, personer med kognitive vanskeligheder har problemer. Nogle områder er der slet ikke problemer, andre områder er der lettere problemer, og på andre områder er der store problemer. – Husk: Ikke to spastikere er ens! 

Vil du vide mere om kognitive vanskeligheder? – Så kan du læse hæftet ”Kognitive vanskeligheder og Cerebral Parese”. Hæftet kan fås af mig, eller ved henvendelse til Spastikerforeningen.