Omkostninger m.v.

Det er GRATIS at få mig ud og fortælle som informatør!
- Med andre ord: jeg tager ikke penge for at holde oplæg. Hverken enhedspris eller timetakst.

(Som informatør for Spastikerforeningen er en af de grundlæggende regler, at vi ikke må tage penge for at gå ud og holde oplæg.)

Dog skal jeg have dækket mine transportudgifter fra min bopæl og retur.


Gæstelærer

Skal jeg ud som "gæstelærer", skal jeg aflønnes efter gældende regler. Spastikerforeningens definition af at være gæstelærer er:


Definitionen på en gæstelærer, skelnes blot mellem et oplæg/foredrag som informatør, og så situationen, hvis man f.eks. skal undervise og optræde som gæstelærer/underviser i et længere forløb. Hvis det er tilfældet, bør man have en takst som gæstelærer. Lige præcis hvad timelønnen er, og hvad en time er (klokketime eller lektion), skal være usagt.

Frands Havaleschka, ansvarlig for informatørkorpset, 12. oktober 2015.

Udstyr, jeg skal bruge, når jeg holder oplæg

Når jeg skal holde et oplæg, er det nødvendigt, at der er en alm. stol til rådighed, som jeg kan sidde på.
- Jeg kan nemlig ikke stå op i ret lang tid ad gangen!


Jeg bruger ofte Microsoft PowerPoint, når jeg holder oplæg. Derfor har jeg brug for, at der enten er en overhead-projector eller en computer med projector til rådighed, samt et hvidt lærred eller lign.